بروشور ها

ایمیل ما

صبا :: پورتال تخصصی مشاوره و مددکاری اجتماعی ایران

بروشور ها

ایمیل ما

درباره ما

صبا = صحت،بالندگی،آرامش

اعضای تیم سایت

* مدیر اجرایی :

مژگان کربلایی میرزایی

* کارشناس محتوای سایت :

ملیحه یوسف آبادی

* کارشناس روابط عمومی :

فاطمه غضنفریان

این پورتال حاصل هم افزایی اساتید و دانشجویان علاقه مند در حوزه مشاوره و مددکاری است که با یاری مرکز مشاوره تخصصی صنعت IPCC  در مجموعه پردیس فناوری کیش در بهار سال ۱۳۹۷ آغاز به فعالیت نموده است. پورتال مشاوره و مددکاری اجتماعی ایران : صبا با هدف کمک به متقاضیان بخش های گوناگون از طریق روشهای نوین الکترونیکی ، قصد دارد تا با همت افراد متخصص و دانش پژوه اقدام به برگزاری دوره های تخصصی در زمینه های مختلف مددکاری نماید و با اطلاع رسانی و آموزش زمینه ساز تحقق اهداف تخصص مددکاری در جامعه گردد.

کاوش این بخش

Top