بروشور ها

ایمیل ما

صبا :: پورتال تخصصی مشاوره و مددکاری اجتماعی ایران

بروشور ها

ایمیل ما

صبا = صحت،بالندگی،آرامش

مشاور شما برای زندگی بهتر با بهره گیری از دانش و تجربه

کسب و کارها در شروع یا میانه راه به مسائلی برخورد می کنند که نیاز به مشاوره دارند تا وضعیت خود را بهبود داده و بتوانند بهره وری بیشتری در کار خود داشته باشند، البته باید به مسائل متفاوتی توجه شود.

کودکان و نوجوانان به دلیل حساسیت های ویژه ای که در هر سنی دارند ممکن است نیازها و خواسته های متفاوتی داشته باشند و در عین حال والدین نیز انتظارات و خواسته های  ازآنان داشته باشند .

مشاوره خانواده مشکلی از روان درمانی است که تلاش می کند با کاهش استرس و تعارضات اعضای خانواده به وسیله بهبود ارتباطات وتعاملات بین اعضای خانواده طراوت و خوشبختی را در خانواده تضمین کند.

 انگیزه پلاس

مقالات علمی و تازه ها

تحقیق ،نمونه ها و تازه های علمی

شرایط و ضوابط ما

مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران

با ما در تماس باشید

تلفن تماس :۶۶۱۷۶۱۹۶

درخواست تماس تلفنی رایگانفقط جزئیات خود را ارسال کنید بدون تعهد دریافت مشاوره تخصصی

Top